OKENNÍ SLUŽBY Vojťas / Žaluzie Vojťas ( Tel: +420 777 831 343 )

OKENNÍ TĚSNĚNÍ - OKENNÍ TĚSNÍCÍ PRODUKTY

Nejčastějším důvodem, proč si pořizujeme těsnění do plastových oken, je průvan protahující se skrze okna. Chladný vzduch proudící přes neutěsněná okna je nepříjemný, ohrožuje naše zdraví a zároveň dochází k tepelným ztrátám, které pociťuje hlavně naše peněženka. Přetěsnění oken je rychlý a jednoduchý způsob, jak šetřit v zimě na energiích. 

Pokud okna správně utěsníme a necháme seřídit, další důležitou součástí je větrání. Ideálně si musíme v zimě vytvořit rutinu, kdy budeme každý den, nejlépe několikrát denně, pár minut intenzivně větrat. To je důležité nejen pro náš mozek, který se čerstvým vzduchem lépe okysličí a jednoduše lépe funguje, nebolí nás hlava a necítíme se ospalí, ale i pro naše plíce a zdravý životní styl. Pokud nevětráme, doma se nám drží vlhkost, která může způsobovat tolik nebezpečné plísně. Vždycky je ale lepší regulovat si větrání sám, než mít konstantní únik tepla, který nemohu ovlivnit. 

V zimních měsících je nejlepší větrat intenzivně a krátce - otevřu několik oken dokořán a nechám vyměnit vzduch v místnosti, co nejrychleji. V letních měsících mohu používat ventilaci či mikro ventilaci. Dobrou nápovědou může být náš vlhkoměr, jehož ručička vás upozorní, že vlhkost vzduchu v místnosti překročila zdravou hodnotu a měli bychom vyvětrat.

Švédské těsnění montujeme jak do plastových oken, tak do eurooken. Máme však i různé druhy těsnění i pro dřevěná okna typu / špaletové okno a kastlové okno /

Těsnění v našich oknech je sice rozměrově malá, ale důležitá část funkčního těsnicího celku okna.

Okenní těsnění je skrytým prostředníkem, který pomáhá interiér izolovat. V zimě zamezuje ve velké míře průniku chladného vzduchu z exteriéru a také zabrání průchodu teplého vzduchu ven. 

Standardně je těsnění u plastových a hliníkových oken i eurooken provedeno z umělého materiálu pryžové konzistence a nachází se po obvodu celého okenního rámu i otvíravého křídla.

Moderní okna se vyznačují více vrstvami těsnění, což hojně využívají stavitelé nových domů, kteří počítají se řízenou výměnou vzduchu a rekuperací. I pro starší budovy se ovšem takto dobře utěsněná okna hodí, je jen na zvážení odborníka, jakou míru těsnosti zvolit.

Materiály a vlastnosti

Pryžové natahované těsnění EPDM (Ethylen Propylen Dien terpolyMer) je nejčastěji užívaným materiálem, který těží z přírodních pružných vlastností kaučuku. Jeho životnost je minimálně stejně dlouhá jako životnost samotného okna. Pro okenní těsnění se hmota používá již přes dvacet pět let.

Tento materiál je velmi pružný, a to i při nečekaných výkyvech teplot. Rozpětí stálosti hmoty se pohybuje od -40 °C do +80 °C a ani při působení UV záření nedochází k její degradaci. Je odolná proti stárnutí a má vysokou tvarovou stálost, špatně absorbuje vodu a je parotěsná. Pro okna to znamená těsnění stabilní kvality, i když jsou vystavena extrémním podmínkám.

Natahované těsnění z EPDM neztrácí své schopnosti a při zpracování EPDM na oknech je třeba vzájemné napojení samostatných kusů těsnění. Na preciznosti napojení totiž závisí kvalita těsnosti oken, a proto je vždy nutné tento produkt vybírat u dodavatele s kvalitní výrobou a zpracováním.

Extrudovaná guma nové generace je druhým používaným materiálem pro okenní těsnění, který se využívá pro plastová okna. Na rozdíl od natahovaného těsnění EPDM je tato extrudovaná guma již součástí okenních plastových profilů, ze kterých se okno a jeho rám svařují.

Během procesu výroby plastového okna je zároveň svařováno i toto těsnění. Díky tomu je zajištěna ještě větší těsnicí izolace okna, protože těsnění je pevně pospojováno po celém obvodu a nikde nevznikají nepropojené spoje. Je samozřejmé, že pak daný svar na těsnění je třeba řádně začistit a zajistit v jeho místě ideální pružnost.

Jiný profil a kotvení

Okenní těsnění se svým profilem a kotvením liší pro různé typy oken. Vše v podstatě vychází z různých výrobních postupů u dílčích typů oken.

Plastová okna jsou těsněna natahovaným těsněním EPDM nebo extrudovaným těsněním nové generace. Volba těsnění probíhá již s volbou typu okenního rámu.

Při užití extrudované gumy nové generace se hmota umisťuje přímo do dílčího okenního profilu – polotovaru, z něhož se vlastní okna vyrábějí. Při výrobě rámu se všechny spoje, včetně těsnění, svařují zároveň. Natahované těsnění EPDM se naopak vsazuje do připravené drážky v okenním rámu.

Pro hliníková okna je těsnění v totální většině používáno z natahovaného EPDM materiálu a do okenního rámu je aplikováno až po všech výrobních operacích, ve kterých se svařují dílce okna, včetně jeho následných povrchových úprav.

„Těsnění se totiž nesmí nijak povrchově upravovat, aby zůstaly zachovány jeho ideální pružné vlastnosti a odolnost proti stlačení.”

„Okenní těsnění EPDM pro naše hliníková okna je vždy v černé barvě kvůli ideální kombinaci se standardní černou barvou zasklívacího rámečku, pak vypadají hliníková okna designově velmi pěkně.“

Dřevěná okna a eurookna pracují s podobnými principy jako okna s EPDM natahovaným těsněním – do dřevěného rámu je vyfrézována drážka, do níž je dodatečně těsnění vtlačováno.

Počet těsnění v okně

Okna skrývají dvě, někdy až tři řady takového těsnění. Je samozřejmé, že se zvyšujícím se počtem řad těsnění se izolační schopnost okna ještě zvyšuje, další řada těsnění má také příznivý vliv na snížení hluku v místnosti, přicházející z exteriéru.

Většinou platí jednoduché pravidlo: pokud je použito v okně dvojsklo, používá se systém se dvěma řadami těsnění. U trojskla pak tři řady těsnění. Ale vždy záleží na přání zákazníka a jeho představě o tepelné pohodě v interiéru. Existují i okna s dvojskly a třemi úrovněmi těsnění.

Pružnost a elán těsnění

U extrudované gumy se těsnění umývá standardně s čistěním vlastních oken a rámů. Nepoužívají se zásadně jakákoli rozpouštědla a agresivní chemické látky. Natahované těsnění EPDM vyžaduje trochu více pozornosti, neboť přírodní materiál může vysychat a těsnění by se mohlo k sobě lepit. Proto výrobci doporučují údržbu speciálním mazacím přípravkem. Frekvence mazání je individuální. Obecně lze mazat těsnění s údržbou pantů okna, což znamená jednou ročně. Že je těsnění potřeba promazat, zjistíme také tak, že okno drhne a těsnění se na sebe lepí.

V původních starších dřevěných oknech lze vyměnit i přidat nové těsnění a zvýšit tak jejich izolaci. Dokonce materiály přídavného těsnění jsou kvalitnější. Tento krok ale závisí na kondici okna a na stavu okenních rámů. Dřevěné rámy nesmějí být zdeformované či jinak mechanicky poškozené. V případě plastových oken lze zvážit výměnu těsnění, ale musíme zhodnotit celkový stav oken. Třeba plastová okna z devadesátých let většinou již nesplňují ani jeden z dnes požadovaných parametrů. Výsledný efekt dodatečné výměny těsnění tedy přímo závisí na kvalitě rámu.